iPhone 11 Plus

  • 4.0
  • 300 Đã bán

10,000đ  Còn hàng

iPhone 11 Plus

  • 4.0
  • 300 Đã bán

10,000đ  Còn hàng

Tổng quan về cổng thanh toán MegaPay

  • Tính năng tự nhận diện thẻ ngân hàng
  • Merchant chịu phí thanh toán
  • Lựa chọn màu sắc cho trang thanh toán
  • Thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau
  • Tính năng lưu thông tin thanh toán trước đó

Tổng cộng:

Lựa chọn màu sắc cho trang thanh toán

Tự chọn màu sắc yêu thích của bạn

Lựa chọn phương thức thanh toán

Loading